CCRIT
CENTRUL DE CERCETARE
A RELATIILOR INTERETNICE
 
:: Home
:: Anunturi
:: Despre noi
:: Cercetari
:: CDM
:: Publicatii
:: RESET

 

 

 

 

 

 

 

"Model integrat de dezvoltare antreprenoriala in centrele urbane din trei regiuni" (2011-2012) – Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRRU).
Mai multe detalii aici

"Coeziunea sociala si climat interetnic în Romania" (2008) - Proiect finantat de catre Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale.
Mai multe detalii aici

"Disparitati in utilizarea serviciilor de sanatate in regiunea de Nord-Vest. Pattern-uri si cauze socio-economice" (2007-2008) – Partener de proiect. Program complex de cercetare-dezvoltare CEEX 157/2006, conducator de proiect: Universitatea “Babes-Bolyai” (Director: prof. dr. Livia Popescu); co-partener: Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”. CCRIT a realizat o ancheta sociologica pe trei esantioane etnice (roman, maghiar si rom) reprezentative la nivelul regiunii de dezvoltare de Nord-Vest si studii de caz in comunitati rurale multietnice privind problemele in utilizarea serviciilor de sanatate.
www.socialzoom.com/echiserv

"Proiectul european Community Force" (2005-2007)– Partener de proiect - Programul a fost condus de CJD Eutin si finantat de Comisia Europeana. Co-parteneri: Univ. Dortmund, IPS Roma si Fundatia Ec-Pec Budapesta. CCRIT a evaluat masurile de incluziune sociala privind minoritatea roma din Romania.
www.community-force.eu/

"Climat interetnic in Romania in pragul integrarii Europene" (2006) - ancheta sociologica pe un esation reprezentativ national, implementat in cadrul unui proiect desfasurat in parteneriat cu Asociatia Profesionala “Max Weber” si finantat de catre Departamentul pentru Relatii Interetnice a Guvernului Romaniei.
www.dri.gov.ro

"Aplicarea legislatiei privind drepturile minoritatilor din Romania" (2006) - ancheta sociologica nationala la nivelul autoritatilor locale; expertiza privind fundamentarea si aplicarea legislatiei. Proiectul a fost finantat de catre Departamentul pentru Relatii Interetnice a Guverului Romaniei.
www.dri.gov.ro

“Situatia educatiei pentru minoritatea Roma din România. Eficienta educatiei integrate sau segregate.”
Program de cercetare finantat de CERGE-EI si Global Development Network. Scopul cercetarii este de a da o descriere a situatiei învatamântului pentru Romi în România prin identificarea problemelor majore în primul rând din perspectiva celor care sunt implicati, mai precis tinerii romi, parintii si profesorii. (2004-2005)
Director de proiect: Toma Stefania

“Strategii de supravietuire, integrare economica si schimbarea modului de viata a populatiei Roma din România” - cercetare antropologica, finantata de Open Society Institute, Roma Culture Initiative.
Cercetarea urmareste, în primul rând, modul în care schimbarile macro-economice se reflecteaza în viata de zi cu zi a comunitatilor de romi din România. (2003-2004)
Director de proiect: Toma Stefania

O serie de patru cercetari (2003-2004) comandate de UDMR cu privire la reflectarea politicii UDMR în rândul populatiei maghiare.

“Dezvoltare locala si mediu natural” (2002- 2003) împreuna cu Institutul de Cercetare a Conflictelor din cadrul Academiei Maghiare de Stiinta.

“Strategii de supravietuire, integrare economica si schimbarea modului de viata a populatiei rroma din România”(2002-2003) - proiect finantat de Open Society Institute

"Patrimoniu si dialog între culturi - cazul Clujului" (2001-2002), ancheta sociologica realizata de CCRIT în colaborare cu Facultatea de Antropologie de la Universite Lumiere Lyon II, Catedrele de etnografie si folclor de la Universitatea din Debretin si Cluj, Institutul de Etnografie si Folclor a Academiei Române Filiala Cluj

“Barometrul Relatiilor Interetnice” (2000) Ancheta nationala realizata în cadrul programului ETNOBAROMETRU al CRDE, cu sprijinul USAID.

“HAR-COV – Deconstructia unei imagini” (2000). Cercetare care a încercat sa surprinda specificul relatiilor dintre românii si maghiarii din judetele Harghita si Covasna, dinamica raportului minoritate-majoritate. Ancheta sociologica (iulie 2000) si editarea unui volum de proza sub semnaturile lui Alexandru Vlad, Daniel Vighi si Visky Andras.

O serie de trei cercetari (1999-2000) comandate de UDMR cu privire la reflectarea politicii UDMR în rândul populatiei maghiare.

“Bilingvismul în administratia publica” (1999-2000). Impactul introducerii legii administratiei publice în ceea ce priveste folosirea limbilor minoritatilor nationale în administratia publica, în comunitati mixte din punct de vedere etnic.

“Etnobarometru” (1999) Elaborarea instrumentelor de cercetare pentru o ancheta nationala care sa se concentreze asupra relatiilor interetnice, analiza comparativa a reprezentarilor, atitudinilor si comportamentelor diferitelor grupuri etnice din românia. Cercetare finantata de CRDE.

“Proiectul sociologic „Bazinul Carpatic”(1997-8). Români si maghiari în tranzitia postcomunista. Imagini mentale si relatii interetnice în Transilvania”. Cercetare realizata în colaborare cu programul UNESCO Ethnic and Minority Studies de la Universitatea Eotvos Lorand (ELTE) din Budapesta, pe un esantion acoperind România, Ungaria, Slovacia, Croatia si Serbia.

“Sistem de diplomatie preventiva în comunitatile locale cu populatii de rromi” (1997). Program finantat de Fundatia Soros pentru o Societate Deschisa si Fundatia Regele Baudouin (Belgia), intentionând sa testeze un model de management si prevenire a conflictelor intracomunitare cu participarea elitelor si autoritatilor locale (coordonator de proiect Nandor Laszlo Magyari).

“Votul etnic. Analiza alegerilor locale si generale din România” (1996-7). Analiza comportamentului electoral la alegerile local si generale din 1996, cu atentie speciala pentru judetul Cluj si Transilvania.

“Decizie colectiva si divergente etnice în comunitatile locale” (1995-6) – o analiza a tipurilor de conflict si negociere în consiliile locale din mediul rural si orasele mici din Transilvania. (cercetare desfasurata între Noiembrie 1995 – Iunie 1996 de Marius Lazar si Horvath Istvan.)

“Evolutia casatoriilor mixte în Transilvania” (1995-6) – o reconstructie a dinamicii acestora în perioada interbelica (realizata de Stefan Lantos). Ancheta sociologica vizând perioada 1990-1995, si patternurile interetnice ale casatoriei în viata de fiecare zi a cuplurilor. Cercetarea, condusa de lect. Horváth István, urmareste sa ofere o perspectiva alternativa la imaginea politizata a relatiilor din perioada mentionata.

“Reinventarea comunitatii. Schimbare sociala si relatii etnice în Cristian, judetul Sibiu”. (1996). Examineaza consecintele în planul vietii cotidiane si resocializarii în localitatile abandonate de sasi. Ancheta desfasurata în colaborare cu Universitatea din Bucuresti (prof. Vintila Mihailescu).

“Repopularea satelor sasesti din Transilvania. Consecintele migratiei sasilor asupra compozitiei etno-demografice a localitatilor.” (1994-5) Cercetare în cooperare cu Institutul pentru Pedagogie Sociala din Münster (prof. Georg Weber), cu participarea prof. Ion Aluas, prof. Traian Rotariu, lect. Rudolf Poledna, lect. Marius Lazar.

“Evreii din Transilvania în secolul al XIX-lea. Preliminarii statistice.” (1994-5). Cercetare istorico-statistica desfasurata în arhivele transilvanene din Budapesta efectuata de prof. Ladislau Gyemant (dasemenea, Director al Centrului de Studii Iudaice din Cluj-Napoca).

“Evolutia structurilor etnodemografice ale asezarilor din Transilvania” (1994-5), pe baza recensamintelor realizate în trecut în aceasta regiune. Cercetarea este legata de activitatea similara desfasurata în cadrul Laboratorului de lânga Catedra de Sociologie din Universitatea “Babes-Bolyai” si a presupus crearea unei baze de date asupra evolutiei structurilor etnice în Transilvania în conformitate cu organizarea administrativa actuala. Cercetarea a fost condusa de prof. Traian Rotariu si venea în întâmpinarea dezbaterilor istorico-politice legate de demografia regiunii cu o baza stiintifica greu de contestat.

Dintre activitatile nerutiniere ale Centrului, merita consemnate în mod special:

“Manualul alternativ de istorie” serie de interviuri de tip focus-group cu profesori de istorie la nivel gimnazial si liceal organizat de Proiectul pentru Relatii Etnice, noiembrie-decembrie 2000 cu sprijinul CCRIT.

Conferinta “Integrarea diversitatii în învatamântul superior: exemplul României” realizat în colaborare cu OSCE Înaltul Comisariat pentru Minoritati Nationale si Universitatea “Babes-Bolyai”, octombrie 2000. Editarea materialelor prezentate.

“Manualul de istorie – Izvor de cunostinte sau generator de stereotipuri?”, seminar organizat de Proiectul pentru Relatii Etnice, 16-18 Octombrie 1998, Poiana Brasov, cu sprijinul CCRIT.

“Educatie interculturala. Program de instruire pentru învatatori si profesori din ciclul primar”. Program fiantat de Fundatia Roi Baudouin si Fundatia pentru o Societate Deschisa.

Participarea, în calitate de coordonator national la proiectul “O retea civica pentru pluralism si integrare multiculturala în sud-estul Europei” – iunie 1997 – mai 1999, cu sprijinul programului PHARE-Democracy, în cooperare cu ACCESS (Bulgaria), IPIS (Belgia), si Societatea Europenistilor (Romania).

Contributia la organizarea Conferintei Internationale “Religie, Civilizatie, Modernitate. 130 de ani de la nasterea lui Max Weber” (septembrie 1994);

Conferinta Internationala “Nationalismul ca politica si ideologie în Europa Centrala si Est-Europeana în secolul 20” (mai 1993);