CCRIT
CENTRUL DE CERCETARE
A RELATIILOR INTERETNICE
 
:: Home
:: Anunturi
:: Despre noi
:: Cercetari
:: CDM
:: Publicatii
:: RESET

 

 

 

 

 

 

 Nr. de înregistrare 10.1/01.08.2011

Anunț nr. 9 din 1.08.2011

Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice în calitate de achizitor, anunţă lansarea procedurii de cercetare a pieţei pentru achiziţionarea de servicii pentru redactarea și tehnoredactarea publicațiilor aferente activităților de cercetare.

Oferta se depune la sediul Asociaţiei din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, parter, judeţul Cluj, până la data de 08.08.2011, ora 14.00, conform documentaţiei pentru ofertanţi.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată gratuit de la sediul achizitorului în fiecare zi de luni până vineri între orele 10.00 – 18.00.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Achiziția se realizează în cadrul contractului POSDRU/92/3.1/S/50583, pentru proiectul "Model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni", proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013!

Informații suplimentare găsiți la adresa asociației, sau ne puteți contacta la tel.: 0264-597860 sau 0745-638302 e-mail: office@ccrit.ro, persoana de contact Bandi Robert.