CCRIT
CENTRUL DE CERCETARE
A RELATIILOR INTERETNICE
 
:: Home
:: Anunturi
:: Despre noi
:: Cercetari
:: CDM
:: Publicatii
:: RESET

 

 

 

 

 

 

 Nr. de înregistrare 8.13/17.07.2011

Anunt nr. 8 din 17.07.2011

Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice în calitate de achizitor, anunţă lansarea procedurii de cercetare a pieţei pentru achiziţionare de servicii intreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice, intretinere pagina web.

Oferta se depune la sediul Asociaţiei din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, parter, judeţul Cluj, până la data de 25.07.2011, ora 14.00, conform documentaţiei pentru ofertanţi.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată gratuit de la sediul achizitorului în fiecare zi de luni până vineri între orele 10.00 – 18.00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Achizitia se realizeaza în cadrul contractului POSDRU/92/3.1/S/50583, pentru proiectul "Model integrat de dezvoltare antreprenoriala în centrele urbane din trei regiuni", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013!

Informatii suplimentare gasiti la adresa asociatiei, sau ne puteti contacta la tel.: 0264-597860 sau 0745-638302 e-mail: office@ccrit.ro, persoana de contact Bandi Robert.