CCRIT
CENTRUL DE CERCETARE
A RELATIILOR INTERETNICE
 
:: Home
:: Anunturi
:: Despre noi
:: Cercetari
:: CDM
:: Publicatii
:: RESET

 

 

 

 

 

 

 Achizitor CENTRUL DE CERCETARE A RELATIILOR INTERETNICE
Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128,
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, parter, judetul Cluj


Nr. de înregsitrare 4A1/14.03.2011

Anunt nr. 5 din 14.03.2011

Centrul de Cercetare a Relatiilor Interetnice, în calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de cercetare a pietei pentru furnizare accesorii de birou.

Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului sau prin email (dupa o solicitare scrisa) in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 09.00 – 14.00.

Oferta se depune la sediul Asociatiei din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128, judetul Cluj, pana la data de 22.03.2011, ora 12.00, conform documentatiei pentru ofertanti.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/92/3.1/S/50583, pentru proiectul "Model integrat de dezvoltare antreprenoriala in centrele urbane din trei regiuni", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Informatii suplimentare gasiti la adresa asociatiei, sau ne puteti contacta la tel.: 0745638302, 0264597860, e-mail: office@ccrit.ro, persoana de contact Bandi Robert.