CCRIT
CENTRUL DE CERCETARE
A RELATIILOR INTERETNICE
 
:: Home
:: Anunturi
:: Despre noi
:: Cercetari
:: CDM
:: Publicatii
:: RESET

 

 

 

 

 

 

 Nr. de înregistrare 5.1/01.03.2011

Anunt nr. 2 din 01 martie 2011

Centrul de Cercetare a Relatiilor Interetnice în calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionarea serviciilor de prelucrare date servicii de cercetare sociala.

Oferta se depune la sediul Asociatiei din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, parter, judetul Cluj, pâna la data de 11.03.2011, ora 14.00, conform documentatiei pentru ofertanti.

Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului în fiecare zi de luni pâna vineri între orele 10.00 – 18.00.

Criteriul de atribuire: cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic.

Achizitia se realizeaza în cadrul contractului POSDRU/92/3.1/S/50583, pentru proiectul "Model integrat de dezvoltare antreprenoriala în centrele urbane din trei regiuni", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013!

Documentatia pentru ofertanti împreuna cu caietul de sarcini le gasiti la adresa asociatiei, sau ne puteti contacta la tel.: 0264-597860 sau 0745-638302 sau pe e-mail: office@ccrit.ro, Persoana de contact Bandi Robert