CCRIT
CENTRUL DE CERCETARE
A RELATIILOR INTERETNICE
 
:: Home
:: Anunturi
:: Despre noi
:: Cercetari
:: CDM
:: Publicatii
:: RESET

 

 

 

 

 

 

 Nr. de înregistrare 71.1 /12.12.2014

Anunț nr. 10 din 12.12.2014

Centrul de Cercetare a Relațiilor Interetnice anunță angajarea de persoane pentru a ocupa pozitiile de:
- Coordonator proiect
- Asistent coordonator proiect
- 5 posturi Coordonator cercetare sociologică
- 4 posturi Asistent coordonator cercetare sociologică
- 1 post coordonator date nivel național
- 1 post expert pe studii urbane

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post persoana care îndeplineşteurmătoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) cunoaște limba engleză, scris și vorbit;
d) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
e) îndeplineşte condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
b) copiile documentelor care să ateste nivelul cel mai înalt a studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
c) curriculum vitae (în limba română și limba engleză);

Denumirea postului: Coordonator proiect – 1 post
Tipul Contractului: perioadă determinată
Locația postului: Cluj-Napoca
Cerinţe specifice postului:
- studii superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență cu specializare în sociologie su antropologie;
- experienţă minimum 3 ani în proiecte și programe în domeniul cercetării sociale;
- cunoştinte avansate de limba engleză;
- cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet, SPSS);
- abilităţi tehnice în standardizarea şi sistematizarea bazelor de date;
- abilităţi de coordonare a muncii pe teren;
- cunoştinţe metodologice în: eşantionare, redactare chestionare, analiză statistică cu SPSS;
- capacitate de dezvoltare de relaţii profesionale şi umane în echipă;
- abilități de comunicare și planificare;
- capacitate de analiză și sinteză necesare lucrărilor de serviciu;
- creativitate și spirit de inițiativă;
- asumarea responsabilităților;
- flexibilitate;
- capacitate organizatorică și de coordonare.


Denumirea postului: Asistent coordonator proiect – 1 post
Tipul contractului: perioadă determinată
Locaţia postului: Cluj-Napoca
Cerinţe specifice postului:
- studii superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență cu specializare în sociologie sau antropologie;
- experienţă minimum 1 an în proiecte și programe în domeniul cercetării sociale;
- cunoştinte avansate de limba engleză;
- cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet, SPSS);
- abilităţi tehnice în standardizarea şi sistematizarea bazelor de date;
- abilităţi de coordonare a muncii pe teren;
- abilități de comunicare și planificare;
- capacitate de analiză și sinteză necesare lucrărilor de serviciu;
- creativitate și spirit de inițiativă;
- asumarea responsabilităților;
- flexibilitate;
- capacitate organizatorică și de coordonare.


Denumirea postului: Coordonator cercetare sociologică – 5 posturi
Tipul Contractului: perioadă determinată
Locația postului: Cluj-Napoca
Cerinţe specifice postului:
- studii superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență cu specializare în sociologie sau antropologie;
- experienţă minimum 3 ani in proiecte si programe în domeniul cercetării sociale;
- cunoştinte avansate de limba engleză;
- cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet, SPSS)
- abilităţi tehnice în standardizarea şi sistematizarea bazelor de date
- abilităţi de coordonare a muncii pe teren
- cunoştinţe metodologice în: eşantionare, redactare chestionare, analiză statistică cu SPSS
- capacitate de dezvoltare de relaţii profesionale şi umane în echipă
- abilități de comunicare și planificare;
- capacitate de analiză și sinteză necesare lucrărilor de serviciu;
- creativitate și spirit de inițiativă;
- asumarea responsabilităților;
- flexibilitate;
- capacitate organizatorică și de coordonare.


Denumirea postului: Asistent coordonator cercetare sociologică - 4 posturi
Tipul Contractului: perioadă determinată
Locația postului: Cluj-Napoca
Cerinţe specifice postului:
studii superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență cu specializare în sociologie sau antropologie;
- experienţă minimum 1 an în proiecte și programe în domeniul cercetării sociale;
- cunoştinte avansate de limba engleză;
- cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet, SPSS);
- abilităţi tehnice în standardizarea şi sistematizarea bazelor de date;
- abilităţi de coordonare a muncii pe teren;
- abilități de comunicare și planificare;
- capacitate de analiză și sinteză necesare lucrărilor de serviciu;
- creativitate și spirit de inițiativă;
- asumarea responsabilităților;
- flexibilitate;
- capacitate organizatorică și de coordonare.

Denumirea postului: coordonator date nivel național - 1 post
Tipul Contractului: perioadă determinată
Locația postului: Cluj-Napoca
Cerinţe specifice postului:
- studii studii superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență cu specializare în sociologie sau antropologie;
- experienţă minimum 5 ani in proiecte si programe în domeniul cercetării sociale;
- cunoştinte de limba engleză;
- cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet, SPSS)
- abilităţi tehnice în standardizarea şi sistematizarea bazelor de date;
- abilități avansate în prelucrarea datelor statistice și interpretarea acestora;
- cunoştinţe metodologice în: eşantionare, redactare chestionare, analiză statistică cu SPSS
- capacitate de dezvoltare de relaţii profesionale şi umane în echipă
- abilități de comunicare și planificare;
- capacitate de analiză și sinteză necesare lucrărilor de serviciu;
- creativitate și spirit de inițiativă;
- asumarea responsabilităților;
- flexibilitate;
- capacitate organizatorică și de coordonare.


Denumirea postului: expert urban - 1 post
Tipul Contractului: perioadă determinată
Locația postului: Cluj-Napoca
Cerinţe specifice postului:
- studii studii superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență cu specializare în sociologie sau antropologie;
- experienţă minimum 5 ani in proiecte si programe în domeniul cercetării sociale;
- cunoştinte de limba engleză;
- cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet, SPSS)
- abilităţi tehnice în standardizare şi conceptualizare
- abilități avansate în prelucrarea datelor statistice și interpretarea acestora;
- cunoştinţe metodologie avansate in studii urbane
- capacitate analitica si de sintetizare teoretica si metodologica
- capacitate de dezvoltare de relaţii profesionale şi umane în echipă
- abilități de comunicare și planificare;
- capacitate de analiză și sinteză necesare lucrărilor de serviciu;
- creativitate și spirit de inițiativă;
- asumarea responsabilităților;
- flexibilitate;
- capacitate organizatorică și de coordonare.Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV până cel târziu 17 Decembrie 2014 la adresa de e-mail socioromap.ccrit@gmail.com