CCRIT
CENTRUL DE CERCETARE
A RELATIILOR INTERETNICE
 
:: Home
:: Anunturi
:: Despre noi
:: Cercetari
:: CDM
:: Publicatii
:: RESET

 

 

 

 

 

 

 Achizitor CENTRUL DE CERCETARE A RELATIILOR INTERETNICE
Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128,
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, parter, judetul Cluj


Nr. de înregistrare 5.6/31.03.2011

Anunt nr. 6 din 31.03.2011

A. Centrul de Cercetare a Relatiilor Interetnice in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionarea serviciilor de prelucrare date servicii de cercetare sociala (79315000-5 Servicii de cercetare sociala).

B. Achizitia se realizeaza în cadrul contractului POSDRU/92/3.1/S/50583, pentru proiectul "Model integrat de dezvoltare antreprenoriala in centrele urbane din trei regiuni", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 98% Fondul Social European, 2% surse proprii.

C. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie este procedura competitiva.

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

E. Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului, sau prin email în fiecare zi de luni pana vineri intre orele 10.00 – 18.00.

F. Oferta se depune la sediul Asociatiei din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 128, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, parter, judetul Cluj, pana la data de 11.04.2011, ora 14.00, conform documentatiei pentru ofertanti.

H. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.: 0264-597860 sau 0745-638302 sau pe e-mail: office@ccrit.ro, Persoana de contact Bandi Robert.